Hitit Üniversitesi
ÜBYS
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Hakkımızda..

Üniversitemiz, ÜBYS sistemi sayesinde tanınırlığını artırmakta ve kalitesini ortaya koymaktadır.